Nödskyltar

Nödskyltar

Brandskyltar är skyltar som visar placering av brandredskap för brandbekämpning. Tex. brandsläckare, brandpost och brandfilt.

Nödskyltar är skyltar som ger information om utrymningsväg, väg till utrymningsväg eller utrustning för första hjälpen, hjärtstartare och annan räddningsutrustning.

Vi har även skyltar för återsamlingsplats och varningsskyltar t.ex. farlig vara, gas, nödutgång (får ej blockeras).

Våra utrymningsskyltar är efterlysande så de syns i både ljus och mörker  (t.ex. vid strömbortfall) för säker och effektiv utrymning.

Vi kan även ta fram nya skyltar efter önskemål.

Skyltinfo enligt AFS.

Första hjälpen skylt plast dubbelsidigÅtersamlingsplatsÖgondusch skylt