Utrymn­ingsskyl­tar

Utrymn­ingsskyl­tar

Vi säljer utrymningsskyltar och nödskyltar – skyltar som ger information om utrymningsväg eller väg till utrymningsväg respektive skyltar som visar var första hjälpen, hjärtstarare etc finns placerade.

Det är viktigt att man  har en beredskap för utrymning, det gäller ju inte endast vid brand, man kan ju behöva utrymma av flera olika anledningar t.ex gasläcka, översvämning, hot och våld eller bombhot.  Skyltningen till utrymningsväg måste vara tydlig och utrymningsvägarna får inte vara blockerade. Dörrar i utrymningsväg måste vara lätta att öppna. Utrymning ska också vara tillgänglig d.v.s även de med en funktionsnedsättning ska kunna ta sig ut – kan man ta sig in ska man kunna ta sig ut! Det ska finnas utrymningsplan och rutiner som säkerställer att alla kommer utom man behöver utrymma.

Våra utrymningsskyltar finns i både plast och aluminium och är efterlysande så de syns i både ljus och mörker  (t.ex. vid strömbortfall) för säker och effektiv utrymning.

De nya europeiska piktogrammen enligt ISO 7010 gäller för utrymningsskyltar parallellt med de äldre piktogrammen enligt AFS 2008:13.

Utrymningsskyltarna monteras lätt vid nödutgången eller i utrymningsväg och visar i vilken ritning man ska gå för att ta sig ut.
Pilarna pekar ner, till höger eller till vänster.

Nödbelysning är belysta skyltar som får nödström via ett batteri.
Nedan finns exempel på lokaler/byggnader som bör ha nödbelysning:

• Samtliga byggnader (oavsett verksamhet) med fler än åtta våningsplan

• Lokal som saknar dagljusinsläpp eller är svårorienterad

• Offentliga lokaler >60 m² för max 150 personer

• Samlingslokaler

• Vårdanläggningar

• Hotell

• Arbetslokaler som är svårorienterade eller arbetslokaler som saknar dagljusinsläpp eller arbetslokaler där personer förväntas ha dålig lokalkännedom

• Arbets- och förvaringslokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker i samband med fel på den ordinarie belysningen

• Hissar

• Drift- och skötselrum

• Kemisk industri, kemiska och biologiska laboratorier

• Kylda livsmedelslokalerutrymning_UTner

• Väg- och tågtunnlar

Skyltinfo enligt AFS.

efterlysande2